Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry
  • Yhdistys hyväksyttiin 27.2.2007 yhdistysrekisteriin
  • Yhdistyksen tärkeimpänä tavoitteena on antaa vaikeaan tilanteeseen joutuneelle ja hänen läheisilleen tukea ja apua esimerkiksi pitämällä yllä luetteloa sellaisista yhteystiedoista, joista voi saada neuvoja ja vertaistukea.
  • Toimijoiden omien kokemusten ja mm. yhteistyöneuvotteluissa saatujen tietojen perusteella pyrimme tarjoamaan apua ja neuvoja ongelmatilanteessa oleville. Myös Invalidiliiton lakimies- ja muu neuvonta ovat jäsentemme käytettävissä.
  • Yhdistys on rakentanut hyvät kumppanuussuhteet sekä Puolustusvoimiin että Valtiokonttoriin. Vähintään kerran vuodessa on pidetty yhteistyöneuvottelu, jossa pahimpia ongelmakohtia on puolin ja toisin tuotu esille ja pyritty löytämään positiiviset ratkaisut ajankohtaisiin ja pysyviin ongelmiin.
  • Yhdistys toimii yhteistyössä myös Varusmiesliiton kanssa. Varusmiesliitto on tärkeä tiedonvälittäjä ja he ovat myös olleet yhteistyöneuvotteluissa mukana.
  • Yhdistys on lisäksi ollut yhteydessä ministeriöihin ja eduskuntaan edunvalvonta- ja lainsäädäntöasioissa.
  • Yhdistys liittyi 20.8.2010 Invalidiliittoon. Pidämme suotavana ja suosittelemme, että yhdistyksen henkilöjäsenet kuuluisivat myös johonkin Invalidiliiton paikalliseen yhdistykseen. Tällä suosituksella yhdistys haluaa välttää oman paikallisen organisaation rakentamisen. Onhan itse vammaisuus, vaikka sen syntymekanismi ja siihen liittyvät lainsäädännölliset korvausperusteet poikkeavat, kuitenkin sama.
  • Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä varusmies- tai siviilipalveluksessa tai kertausharjoituksissa vammautuneet, heidän omaisensa ja muutkin asiasta kiinnostuneet jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.
Hallitus

Alpo Penttinen
Puheenjohtaja
Nousiainen

Jorma Järveläinen 
Varapuheenjohtaja 
Nurmijärvi

Jan Johansson 
Sihteeri, projektipäällikkö 
Helsinki

Juha Penttinen
Rahastonhoitaja 
Helsinki

Markku Rinne 
Jäsen
Helsinki

Esko Mattila
Jäsen
Pälkäne

Jyrki Laine 
Jäsen
Paimio

Sampo Kilpiäinen 
Jäsen
Kuopio

Mikko Vaittinen 
Jäsen
Espoo

Ajankohtaista

Julkaisemme näillä sivuilla yhdistykseen liittyviä ajankohtaisia uutisia ja päivityksiä yhdistyksen toiminnasta.

Tapahtumia
Yhteystiedot

Alpo Penttinen
Puheenjohtaja
puheenjohtaja@asevelvollisenavammautuneet.fi
Puh. 0500 593 970

Jan Johansson
Projektipäällikkö, sihteeri
jan.johansson@asevelvollisenavammautuneet.fi

Puh. 040 673 2453

Jorma Järveläinen
Varapuheenjohtaja

Voit lähettää koko hallitukselle sähköpostia osoitteen hallitus@asevelvollisenavammautuneet.fi välityksellä.

Valtiokonttori
Sotilastapaturmat, puh. (09) 7725 9610, vahko.sotilaat@valtiokonttori.fi

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Asiaa mediassa

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

 


Liity jäseneksi

Nimi (pakollinen)

Lähiosoite (pakollinen)

Postinumero (pakollinen)

Postitoimipaikka (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Syntymäaika (pakollinen)

Oletko itse vammautunut? (pakollinen)
kylläei

Palvelusvuosi

Palveluspaikka / joukko-osasto

Vammautumisvuosi

Vamman laatu

Muuta kerrottavaa, toiveita tai terveisiä yhdistykelle

Saako yhteystietoja antaa vertaistukitoimintaa varten
kylläei