Yhdistys liittyi Invalidiliiton jäseneksi

Invalidiliiton liittohallitus hyväksyi Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n Invalidiliiton jäseneksi  kokouksessaan 20.8.2010.  Invalidiliitossa on jäseninään 148 paikallisyhdistystä, 11 pienvammaryhmää edustavaa yhdistystä ja kaksi muuta valtakunnallista vammaisyhdistystä, joista yhdistyksemme on toinen. Toinen

Kirjelmä ministerille 26.1.2011

Yhdistys on 26. tammikuuta toimittanut sosiaali- ja terveysministerille oheisen kirjelmän työeläkkeen leikkaamisesta sotilasvammalain mukaisen elinkoron perusteella ( taustatietoa aiheesta: http://www.asevelvollisenavammautuneet.fi/asevelvollisena-vammautuneiden-elakeyllatys ): Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulalle Sotilasvammalain mukaisen elinkoron ensisijaisuutta työeläkkeeseen