Vierailu Laitilan terveyskodissa

Yhdistyksemme edustajat Alpo Penttinen, Jan Johansson ja Jorma Jarvelainen kävivät 28.8. tutustumassa Laitilan Terveyskotiin ja keskustelemassa kuntoutusasioista. Laitilan Terveyskodilla, joka tunnetaan myös vanhalla nimellään Laitilan Veljeskoti, on pitkät perinteet sotainvalidien