Vierailu Laitilan terveyskodissa

Yhdistyksemme edustajat Alpo Penttinen, Jan Johansson ja Jorma Jarvelainen kävivät 28.8. tutustumassa Laitilan Terveyskotiin ja keskustelemassa kuntoutusasioista. Laitilan Terveyskodilla, joka tunnetaan myös vanhalla nimellään Laitilan Veljeskoti, on pitkät perinteet sotainvalidien

Radar-ohjelma Ylellä

Yle Vegan Radar-ajankohtaisohjelma on tehnyt perusteellisen jutun asevelvollisena vammautuneiden ongelmista. Ohjelmassa haastatellaan yhdistyksemme sihteeriä Patrick Häggbladia, yhdistyksen hallituksen jäsentä ja lakiasiantuntijaa Markku Rinnettä, polvensa armeijan harjoituksessa loukannutta ja korvauksistaan pitkään

KKO kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

Korkein Oikeus on päätöksessään 9.11. kumonnut vakuutusoikeuden, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja valtiokonttorin päätökset yhdistyksemme jäsenen asiassa.  Valtiokonttori todettiin korvausvelvolliseksi varusmiehen suunnistusharjoituksessa sijoiltaan menneen polven vuoksi. Ilmeisesti kyse oli tapaturman käsitteen määrittelystä ja