På Svenska

– Föreningen “Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry” har bildats år 2006 som en stödförening för invalidiserade under värnplikten. Den har godkänts till föreningsregistret 2007.

– Föreningens syfte är att delta genom att ge hjälp och råd gällande varifrån den skadade kan få hjälp, stöd och råd.

– Sedan 2010 är föreningen en medlem i Invalidförbundet. Förbundet erbjuder våra medlemmar t ex juridisk och annat rådgivning. Invalidförbundet har också lokala medlemsföreningar.

– Vi har byggt ett bra partnerskap med båda Försvarsmakten och Statskontoret. Minst en gång om året håller vi en samarbetspalaver med båda av dom. Där syftar vi till att tillsammans finna positiva lösningar till både aktuella och ständiga problem.

– Vi samarbetar också med Beväringsförbundet, som är en viktig informationsmäklare. Dom har också medverkat på t ex samarbetspalavern.

– Föreningens medlemsavgift är 15€ per år för medlemmar, som har fyllt 30 år (under 30-åriga utan avgift). Samtliga skadade i oavlönad militärtjänstgöring, dessas anhöriga samt övriga intresserade är välkomna att komma med i föreningen som medlemmar. Stödmedlemskap är 100€ per år (närmast företag och föreningar).