Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry
 • Yhdistys hyväksyttiin 27.2.2007 yhdistysrekisteriin
 • Yhdistyksen tärkeimpänä tavoitteena on antaa vaikeaan tilanteeseen joutuneelle ja hänen läheisilleen tukea ja apua esimerkiksi pitämällä yllä luetteloa sellaisista yhteystiedoista, joista voi saada neuvoja ja vertaistukea.
 • Toimijoiden omien kokemusten ja mm. yhteistyöneuvotteluissa saatujen tietojen perusteella pyrimme tarjoamaan apua ja neuvoja ongelmatilanteessa oleville. Myös Invalidiliiton lakimies- ja muu neuvonta ovat jäsentemme käytettävissä.
 • Yhdistys on rakentanut hyvät kumppanuussuhteet sekä Puolustusvoimiin että Valtiokonttoriin. Vähintään kerran vuodessa on pidetty yhteistyöneuvottelu, jossa pahimpia ongelmakohtia on puolin ja toisin tuotu esille ja pyritty löytämään positiiviset ratkaisut ajankohtaisiin ja pysyviin ongelmiin.
 • Yhdistys toimii yhteistyössä myös Varusmiesliiton kanssa. Varusmiesliitto on tärkeä tiedonvälittäjä ja he ovat myös olleet yhteistyöneuvotteluissa mukana.
 • Yhdistys on lisäksi ollut yhteydessä ministeriöihin ja eduskuntaan edunvalvonta- ja lainsäädäntöasioissa.
 • Yhdistys liittyi 20.8.2010 Invalidiliittoon. Pidämme suotavana ja suosittelemme, että yhdistyksen henkilöjäsenet kuuluisivat myös johonkin Invalidiliiton paikalliseen yhdistykseen. Tällä suosituksella yhdistys haluaa välttää oman paikallisen organisaation rakentamisen. Onhan itse vammaisuus, vaikka sen syntymekanismi ja siihen liittyvät lainsäädännölliset korvausperusteet poikkeavat, kuitenkin sama.
 • Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä varusmies- tai siviilipalveluksessa tai kertausharjoituksissa vammautuneet, heidän omaisensa ja muutkin asiasta kiinnostuneet jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.
Hallitus

Ilkka Kouri 
Puheenjohtaja
Espoo

Jorma Järveläinen 
Jäsen 
Nurmijärvi

Jan Johansson 
Sosiaalipäällikkö 
Helsinki

Juha Penttinen
Rahastonhoitaja 
Helsinki

Esko Mattila
Jäsen
Pälkäne

Jyrki Laine 
Varapuheenjohtaja
Paimio

Jussi Mäkinen
Jäsen
Helsinki

Erno Jokinen 
Jäsen
Jyväskylä

Ajankohtaista

Julkaisemme näillä sivuilla yhdistykseen liittyviä ajankohtaisia uutisia ja päivityksiä yhdistyksen toiminnasta.

Viimeisimmät artikkelit

Yhteystiedot

Ilkka Kouri
Puheenjohtaja
ilkka.kouri@kolumbus.fi
Puh. 040 504 8900

Jan Johansson
Sosiaalipäällikkö, jäsenrekisterin hoitaja
jan.johansson@asevelvollisenavammautuneet.fi
Puh. 040 673 2453

Jyrki Laine
Varapuheenjohtaja
jyrki@asevelvollisenavammautuneet.fi

Voit lähettää koko hallitukselle sähköpostia osoitteen hallitus@asevelvollisenavammautuneet.fi välityksellä.

Pankkiyhteys

OP FI18 5295 0020 0346 69

Valtiokonttori
Sotilastapaturmat, puh. 0295 50 3060 vahko.sotilaat@valtiokonttori.fi

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Aihe

  Viesti

  Liity jäseneksi

   Nimi (pakollinen)

   Lähiosoite (pakollinen)

   Postinumero (pakollinen)

   Postitoimipaikka (pakollinen)

   Sähköposti (pakollinen)

   Puhelinnumero (pakollinen)

   Syntymäaika (pakollinen)

   Oletko itse vammautunut? (pakollinen)
   kylläei

   Palvelusvuosi

   Palveluspaikka / joukko-osasto

   Vammautumisvuosi

   Vamman laatu

   Muuta kerrottavaa, toiveita tai terveisiä yhdistykelle

   Saako yhteystietoja antaa vertaistukitoimintaa varten
   kylläei

   På Svenska

   – Föreningen “Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry” har bildats år 2006 som en stödförening för invalidiserade under värnplikten. Den har godkänts till föreningsregistret 2007.

   – Föreningens syfte är att delta genom att ge hjälp och råd gällande varifrån den skadade kan få hjälp, stöd och råd.

   – Sedan 2010 är föreningen en medlem i Invalidförbundet. Förbundet erbjuder våra medlemmar t ex juridisk och annat rådgivning. Invalidförbundet har också lokala medlemsföreningar.

   – Vi har byggt ett bra partnerskap med båda Försvarsmakten och Statskontoret. Minst en gång om året håller vi en samarbetspalaver med båda av dom. Där syftar vi till att tillsammans finna positiva lösningar till både aktuella och ständiga problem.

   – Vi samarbetar också med Beväringsförbundet, som är en viktig informationsmäklare. Dom har också medverkat på t ex samarbetspalavern.

   – Föreningens medlemsavgift är 15€ per år för medlemmar, som har fyllt 30 år (under 30-åriga utan avgift). Samtliga skadade i oavlönad militärtjänstgöring, dessas anhöriga samt övriga intresserade är välkomna att komma med i föreningen som medlemmar. Stödmedlemskap är 100€ per år (närmast företag och föreningar).

   Asiaa mediassa

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

   2007

   2019

   2018

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

   2007