Vuosikokouskutsu

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 31.5.2023 klo 14.00 Helsingissä, Invalidiliiton keskustoimistolla, kokoustila Monttöörissä, Mannerheimintie 107, käyntiosoite Nauvontie 8.

Kahvitarjoilun oikein mitoittamiseksi toivotaan ennakkoilmoittautumista Jan Johanssonille viimeistään sunnuntaina 28.5.2023, sähköpostitse jan.johansson@asevelvollisenavammautuneet.fi tai puhelimitse 0406732453.

Vuosikokoukseen voi osallistua myös Zoom -etäyhteydellä.
Etäyhteydellä vuosikokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua Juha Penttiselle viimeistään maanantaina 29.5.2023, sähköpostitse juha.penttinen (at) helsinki.fi

Tervetuloa osallistumaan!

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n hallitus.

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaus.
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5 Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto.
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7 Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet. Vuonna 2022 liittymismaksu on ollut 0 euroa ja jäsenmaksu 15 euroa, Alle 31vuotiaiden vammautuneiden jäsenmaksu on ollut 0 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa.
8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-8). Vuonna 2022 Ilkka Kouri pj, Jorma Järveläinen, Juha Penttinen rah.hoit, Jyrki Laine vpj, Erno Jokinen, Esko Mattila, Jussi Mäkinen ja Jan Johansson sosiaalipäällikkö, sihteeri.
9 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Vuonna 2022 tilintarkastajana toimi KPMG Oy AB:n Mari Kaasalainen ja varatilintarkastajana KPMG-tilintarkastusyhteisö.
10 Kokouksen päättäminen.

 

Esitys toimintakertomukseksi 2022

Esitys toimintasuunnitelmaksi 2023

Tilintarkastuskertomus 2022

 

 

 

0