Sotaveteraanit ja -invalidit ovat arvostuksensa, hoitonsa ja kuntoutuksensa ansainneet. Siitä ovat kaikki samaa mieltä.Mutta miten on nuoren laita, joka varuspalveluaikana vammautuu niin, ettei enää kykene suoriutumaan opiskeluistaan ja työstään suunnitellusti? Toisinaan vaikuttaa siltä, että nämä henkilöt pudotetaan kaikkien tukitoimenpiteiden ulottumattomiin. Valtiokonttorin asiantuntijalääkäri voi hylätä erikoislääkärin kirjoittaman kuntoutusmääräyksen ja enemmittä perusteluitta todeta, ettei kuntoutus ole tarpeen.Sotaveteraanit ja -invalidit saavat vuosittain määrätyn määrän kuntoutuspalveluja. Kun nuori vammautuu varusmiespalvelussa, hänen ”uhrinsa” isänmaalle ei näytä olevan yhtä arvokas kuin sodan aikana tapahtunut.Varusmiehet ovat keränneet vuosittain sotaveteraaneille ja -invalideille varoja kuntoutukseen. Näin teki myös eräs nuorukainen sillä seurauksella, että ansiokkaasta toiminnastaan hän sai palkinnoksi puisen pöytäkellon. Myöhemmin tämän varusmiespalveluksessa vakavasti sairastuneen pojan maatessa sairaalan teho-osastolla nukutettuna pöytäkello mittasi aikaa puolitoista kylmää kuukautta. Olisiko nyt aika ottaa huomioon myös nämä rauhanajan veteraanit? Voisiko heidät ottaa ”saman katon alle” ja kantaa vastuu heidän maanpuolustuksessa saamistaan vammoista?Vuoden 2007 alusta tuli voimaan uusi työntekijän eläkelaki. Sen pykälä 92 voi aiheuttaa monelle jo työaikana tai ennen sitä vammautuneelle, mutta työtä sen jälkeen tehneelle yllätyksen. Eläkelaitos vähentää ansaitusta työeläkkeestä sotilasvammalain ja sotilastapaturmalain mukaan maksettavia etuuksia. Tätä nimitetään yhteensovittamiseksi. Eläke voi jäädä yllättäen odotettua huomattavasti pienemmäksi.Maksetut etuudet ovat olleet korvausta alentuneesta työkyvystä ja siitä seuranneesta ansion alenemasta. Laki koskee vuoden 2007 jälkeisiä eläkepäätöksiä. Toivottavasti eduskunta ottaa huomioon lain epäkohdat ja korjaa niiden aiheuttamat ongelmat pikaisesti.Alpo PenttinenpuheenjohtajaAsevelvollisena vammautuneiden tuki ry

Kirjoitus julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 2.6.2009

0