Valtiokonttorin tiloissa pidettiin 24.10. 2012 yhteistoimintapalaveri, jossa oli edustajat yhdistyksestämme, Valtiokonttorista, Puolustusvoimista sekä Varusmiesliitosta.

Runsaan kahden tunnin aikana käytiin vilkas keskustelu vammautuneiden tilanteesta ja sen saattamiseksi paremmalle tasolle. Valtiokonttorin tilastointi korvaushakemuksista ja korvausten epäämisistä osoitti hylkäämisten huolestuttavasti lisääntyneen, lähentelee jo 15%. Valtiokonttori on jo itsekin kiinnittänyt asiaan huomiota.

Sotilastapaturma-asioiden neuvottelukunta on kokoontunut ja keskustellut sotilastapaturmalain uudistustarpeesta. Puolustusvoimat näkee uudistustarvetta olevan, Valtiokonttorin mukaan nykyisellä lailla pärjätään vähän tulkintoja muuttamalla.

Vuosittaiset yhteistoimintapalaverit ovat yhdistyksemme aloitteesta syntynyt perinne, joka on todettu toimivaksi tavaksi käydä vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Lisätietoja sihteeriltä tai puheenjohtajalta.

12100015

Yhdistyksemme edustajia jälkipuimassa palaverin satoa.

0