Kotimaansivun jutussa (HS 17. 11.) Valtiokonttorin ylilääkäri esitti, että ristiriitatapaukset varusmiesten korvausasioissa ovat harvinaisia ja että tärkeintä olisi tapaturmien hoidon nopeus ja laadukkuus. Näin mekin toivomme.

Kuitenkin vuonna 2011 päätösten hylkäysprosentti oli noussut jo yli 15 prosenttiin. Arviomme mukaan yli 200 varusmiestä vuodessa saa kielteisen korvauspäätöksen. Tapaukset eivät ole kovin harvinaisia. Jokainen kielteinen päätös on nuorelle varusmiehelle kova isku. Kyse on nuorista, jotka vammautuvat suorittaessaan lain velvoittamina palkatonta palvelustaan isänmaalle – vieläpä voimakkaan käskyvallan alla.

Varusmiespalveluksen keskeytymisen yleisimpiä syitä ovat muun muassa polvi-, nilkka- ja hartiavammat. Mutta siitä, kuinka kattavasti vammoja on korvattu ja miten vammautuneet ovat myöhemmin selvinneet, ei ole tietoa. Asian korjaamiseksi tarvitaan tutkimustietoa, jonka pohjalta voi tehdä parannusehdotuksia, jotta asevelvollisena vammautuneet nuoret saadaan mahdollisimman nopeasti takaisin työ- ja toimintakykyisiksi.

Varusmiehen näkökulmasta asiassa on aivan liikaa toimijoita. Vammat sattuvat Puolustusvoimissa. Valtiokonttorin pitäisi hoitaa jatkohoidon kustannukset. Käsittelyn viivästyessä varusmies ohjataan Kelan luukulle, joka vuorostaan ohjaa kunnan sosiaalitoimistoon, jos heidän kriteerinsä eivät täyty.

Koska kunnan toimeentulotuki on viimeinen mahdollinen, vammansa kanssa elävä varusmies on jopa ohjeistettu myymään autonsa ennen korvauksia. Prosessia ohjaavat lait puolestaan tulevat sosiaali- ja terveysministeriöstä. Onko helppoa varusmiehen näkökulmasta?

Asevelvollisuusarmeijalla on kansan vahva tuki. Siksi Puolustusvoimien pitää kantaa vastuunsa tapaturmista ja sairastumisista. Vaikka jatkohoito on ulkoistettu Valtiokonttorille, Puolustusvoimatn ei voi pestä käsiään asiasta silloin, kun jatkohoito ei toimi.

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry

Alpo Penttinen        Patrick Häggblad
puheenjohtaja         sihteeri

Kirjoitus on julkaistu myös HS:n nettiversiossa ja on siellä kommentoitavissa.

http://www.hs.fi/mielipide/Kielteinen+korvauspäätös+on+varusmiehelle+kova+isku/a1384934721283

0