Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry

Vuosikokouskutsu

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 29.03.2018 klo 13.00 Helsingissä, Invalidiliiton Helsinki -kokoustilassa, Mannerheimintie 107, käyntiosoite Nauvontie 8. Yhdistys tarjoaa kokoukseen osallistuville lounaan Amica -ravintolassa Invalidiliiton 1 krs klo 12.00 alkaen. Lounaalle osallistuminen tulee ilmoittaa ennakkoon. Ilmoittautua voit Janille 0406732453 tai jan.johansson@asevelvollisenavammautuneet.fi 26.03.2019 mennessä.

Tervetuloa kokoukseen!

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n hallitus.

 

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7 Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet. Vuonna 2018 liittymismaksu on ollut 0 euroa ja jäsenmaksu 15 euroa, Alle 30 vuotiaiden vammautuneiden jäsenmaksu on ollut 0 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa. Hallituksen esitys on, että muuten pidetään ennallaan paitsi alle 31 vuotiaiden palveluksessa vammautuneiden jäsenmaksu 0 euroa.

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-8) Vuonna 2018 Ilkka Kouri pj, Aki Toivonen, Jorma Järveläinen, Juha Penttinen, Jyrki Laine, Mikko Vaittinen, Esko Mattila, Sampo Kilpiäinen ja Jan Johansson

9 Valitaan tilintarkastaja. Vuonna 2018 tilintarkastajana toimi KPMG Oy AB:n Mari Kaasalainen ja varatilintarkastajana KPMG-tilintarkastusyhteisö.

10 Muut mahdolliset asiat

11 Kokouksen päättäminen

0