Erittäin hyvä tapaaminen puolustusministeri Antti Kaikkosen kanssa Puolustusministeriössä.

Kerroimme, että Suomessa on noin noin 2600 rauhan aikana asevelvollisena vammautunutta, ja että olemme hyvin moninainen ryhmä mm. ikäjakauman, vammojen laadun, sukupuolen ym. osalta kuin myös kuntotusta, hoitoa ja korvauksia koskevien lakien osalta.
Kerroimme myös yhdistyksemme toiminnasta ja tavoista, joilla pyrimme avun tarpeessa olevia tavoittamaan ja auttamaan.
Lisäksi kerroimme suunnitteilla olevasta tutkimuksesta, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä vaikutuksia asevelvollisena tapahtuneella, pysyvään
invaliditeettiin johtaneella vammalla on ollut vammautuneen henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen.

Meillä on ollut hyvä ja toimiva yhteistyö myös aiempien puolustusministerien Carl Haglundin ja Jussi Niinistön kanssa. On hienoa, että se jatkuu myös nykyisen ministerin kanssa kaikkia osapuolia hyödyttävänä.

Ministerin lämmin, kiinnostunut ja myötämielinen suhtautuminen asioihimme lämmitti mieliä. Kiitokset!

0