Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry haki Raha-automaattiyhdistykseltä projektiavustusta toiminnan käynnistämiseen ja perustiedottamiseen. Hakemus tyssäsi. Todennäköinen syy oli, että päättäjillä ei vielä ollut varmuutta yhdistyksen toiminnan mielekkäistä tavoitteista ja tarkoituksenmukaisesta jatkuvuudesta.

Niinpä Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n sekä talous- ja henkilöresurssit riittävät vain minimaaliseen perustiedottamiseen. Tärkein kanava on internet. Se on nyt, mutta myös tulevaisuudessa.

Tavoitteena on päästä mahdollisimman nopeasti tilanteeseen, jossa varusmiespalveluksessa (joko aseellisessa tai aseettomassa) pysyvän vamman saanut henkilö tietämättään ei jää palveluja paitsi, kun suhde puolustusvoimiin tai rajavartiolaitokseen katkeaa. Tässä kriittisessä tilanteessa vaarana on syrjäytyminen.

Asevelvollisen vammautuneiden tuki ry ei toistaiseksi voi antaa juridisia palveluja oikeustapausten hoitamiseen, koska yhdistyksellä ei ole henkilöä, joka voisi joko palkattuna tai vapaaehtoisena hoitaa asioita.

Tulevaisuudessa yksi yhdistyksen merkittävä toimintamuoto tulee olemaan vertaisryhmätoiminta.
Tapahtuuko tämä paikallisten vammaisyhdistysten tai Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n omien ryhmien kautta tai avulla, tätä asiaa selvitetään.

Valtiokonttori on asevelvollisena vammautuneen tärkein tietolähde. Linkki Valtiokonttoriin löytyy yhdistyksen ”yhteistyökumppanit” – nettiosiosta.

(23.03.2008)

0