Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.5. Helsingissä, Pääesikunnan tiloissa. Kokousesitelmän piti ylilääkäri Markus Henriksson Sotilaslääketieteen keskuksesta. Henriksson selvitti puolustusvoimien nykyistä lääkintähuolto-organisaatiota, jota on viime vuosina perusteellisesti muutettu. Hän esitti myös tilastoja varusmiehille sattuneista tapaturmista ja sairauksista sekä varusmiesten kuolintilastoja. Huomiota on kiinnitetty varusmiesten lisääntyneeseen ylipainoon ja siitä seuranneisiin riskitekijöihin. Myös suorituspaine ja sen seurauksena väsymys ovat aiheuttaneet tapaturmia ampumaharjoituksissa ja lomamatkoilla.

Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtaja ja hallitus jatkamaan entisessä kokoonpanossa. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen HTM Martti Rehula ja varalle Veikko Mattila. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 hyväksyttiin. Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 päätettiin järjestää jäsentilaisuus yhdistyksen intressipiiriin sopivassa paikassa. Raha-automaattiyhdistykseltä päätettiin hakea projektiavustusta vuodelle 2009. Projektiin tavoitteena on tehdä yhdistyksestämme toimiva organisaatio, joka voi auttaa ja tukea asevelvollisena vammautuneita/sairastuneita ja heidän läheisiään. Päätavoite on antaa neuvontaa ja vertaistukea yhteistyössä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Jäsenmaksu on edelleen 10 € henkilöjäseneltä ja 100 € kannattajajäseneltä (yritykset, yhdistykset) Liittymismaksua ei vuonna 2008 peritä.
Jäsenmaksu v. 2008 pyydetään suorittamaan 30.6.2008 mennessä tilillemme 529500-234669.

0