Invalidiliiton liittohallitus hyväksyi Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n Invalidiliiton jäseneksi  kokouksessaan 20.8.2010.  Invalidiliitossa on jäseninään 148 paikallisyhdistystä, 11 pienvammaryhmää edustavaa yhdistystä ja kaksi muuta valtakunnallista vammaisyhdistystä, joista yhdistyksemme on toinen. Toinen muu vammaisyhdistys on  selkäydinvammaisia edustava Akson ry.

Invalidiliiton jäsenyys tuo yhdistyksellemme ja jäsenistöllemme kaikki Invalidiliiton jäsenilleen tarjoamat edut. Näistä mainittakoon mm 10 kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti IT, mahdollisuus osallistua liiton koulutuksiin ja muihin tapahtumiin.

Mitä Invalidiliittoon järjestönä tulee, sillä on mielenkiintoinen historia ja tietyllä tavalla yhtymäkohtia omaan yhdistykseemme.  Invalidiliitto perustettiin Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien liittona Helsingissä 16.1.1938.  Liiton perustamisajatus lähti Eino K. Kalervosta (1938–1961), joka sai varusmiespalveluksessa rakon jalkapohjaansa, mikä johti verenmyrkytykseen ja jalan halvaantumiseen.Kalervo oli sitä mieltä, että siviili- ja asevelvollisuudessa vammautuneilla ei ollut edunajajaa ja niin hän päätti ryhtyä toimiin ja liitto syntyi.

Talvisodan seurauksena vammautui pysyvästi 23 000 henkilöä. Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien liitto pyrki saamaan sodassa vammautuneet liiton jäseniksi, mutta näin ei tapahtunut.  Asiaan liittyi voimakkaita kannanottoja.  Sotainvalidien Veljesliiton pääsihteeri Markku Honkasalo on kirjoittanut teoksen Suomalainen sotainvalidi (Otava 2000) ja kuvaa siinä perusteellisesti käytyä ”järjestösotaa”. Tilanne päättyi siihen, kun sotainvalidit perustivat 16.8.1940 Sotainvalidien Veljesliiton.

Invalidiliiton sivuilta www.invalidiliitto.fi löytyy tarkempaa tietoa liitosta ja sen toiminnasta

 

 

0