Asepalvelukseen tai kertausharjoitukseen lähtiessä nuori mies tai nainen ei juurikaan tule miettineeksi mahdollista tapaturmaista vammautumista palveluksen aikana. Aihe tulee kuitenkin monelle nuorelle tärkeäksi, kun joudutaan anomaan korvauksia tapaturmien hoitoon ja ansionmenetyksen takia. Tapaturman satuttua varusmiehen oikeusturvan kannalta on tärkeää, että

a) Varusmies pääsee välittömästi tapaturman jälkeen lääkärin tutkittavaksi.
b) Suoritetaan nopeasti tarvittavat tutkimukset (esim. röntgen- ja magneettikuvaus).
c) Loukkaantuneen on syytä myös itse varmistaa, että tapaturma on kirjattu asianmukaisesti ja oikein.
d) Erikoislääkärille (kirurgille, ortopedille) tai fysioterapiaan pääsyä ei pidä joutua odottamaan pitkiä aikoja.

Puolustusvoimien intressinä on keskeyttää asepalvelus, jos henkilö ei vammautumisen takia pysty jatkamaan normaalia palvelusta. Keskeytyksen jälkeen vamman aiheuttamat hoitokulut ja mahdolliset muut korvaukset siirtyvät Valtiokonttorin vastuulle.
Valtiokonttori saa vuosittain noin 2000 korvausanomusta liittyen asepalveluksessa tapahtuneeseen vammautumiseen. Näistä keskimäärin 300 hylätään. Valtaosa tyytyy ratkaisuun. Hylätyistä päätöksistä valittaa vain noin joka kuudes. Yhtenä syynä on, ettei nuori jaksa tai kykene itse tekemään valitusta. Valitusprosessi koetaan turhauttavana ja tulokseltaan epävarmana. Kuitenkin noin joka kymmenes valitus johtaa korvauspäätöksen muuttumiseen. Vaikka Valtiokonttorin korvauspäätös olisi kielteinen, varusmiehen oma kattava tapaturmavakuutus saattaa silti korvata tapaturman aiheuttamia kustannuksia.

Jos kyseessä on työkyvyttömyyteen johtava vakavampi tapaturma, sen pohjalta saadun eläkkeen pienuus tulee monelle täytenä yllätyksenä. Eläkkeen suuruus riippuu aikaisemmista ansiotuloista tai, jos ei ole vielä ehtinyt työelämään, opiskelupaikan mukaisen ammatin palkasta. Jos vammautuneella ei ole ollut opiskelupaikkaa eikä pysyviä tuloja ennen asepalvelusta, korvaus lasketaankin perustulon mukaan. Vaikka olisi kuinka hienot mahdollisuudet ja suunnitelmat tulevaisuuden varalle, ne eivät vaikuta eläkkeen määrään.

Esimerkkinä kaksi luokkatoveria. Toisella on opiskelupaikka yliopistossa, toinen taas on päättänyt hakea opiskelemaan vasta armeijan käytyään. Molemmat loukkaantuvat vakavasti samassa tapaturmassa. Eläkkeen määrä on opiskelupaikan saaneella määräytyy tulevan tutkinnon tuoman ansiotason mukaan ja on siis aivan toista luokkaa koulutusta vailla olevalla. Pelkästään tämän epäkohdan takia opiskelupaikka kannattaa hankkia ennen palvelukseen astumista.

0