Runsas vuosi sitten aikaansaamamme muutos eläkelakiin koskien elinkoron vähentämistä eläkkeestä, astuu voimaan 1.1.2013.

Työntekijän eläkelain 92 § tulee voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2013. Sitä sovelletaan kuitenkin työntekijän hakemuksesta myös ennen vuotta 2013 hänelle myönnettyyn eläkkeeseen, jos eläketapahtuma on ollut 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen, siitä on vähennetty ensisijainen etuus ja työntekijä saisi mainittua pykälää soveltaen aiempaa suuremman eläkkeen. Tällöin eläkkeen määrä tarkistetaan 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen, jos hakemus saapuu eläkelaitokselle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2013.

Tärkeää on nyt se, että ne, joita asia koskee, eli ne ns. vanhan sotilasvammalain (1948 – 1990)  mukaista elinkorkoa saavat, jotka ovat jääneet eläkkeelle vuosina 2007 – 2012, ja joiden eläke on kärsinyt ns. yhteensovittamisesta, tekevät eläkelaitokselleen hakemuksen eläkkeen tarkistamiseksi korjattua 92 pykälää vastaavaksi.

Aiemmat artikkelit aiheesta:

21.12. 2008: Asevelvollisena vammautuneiden eläkeyllätys
17.2. 2011: Kirjelmä ministerille

0