Yhdistyksen edustajat tapasivat eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Jussi Niinistön perjantaina 16. tammikuuta eduskunnassa.

Kerroimme hänelle asevelvollisena vammautuneiden ongelmista mm. palveluksen keskeyttämistilanteissa sekä muutoksenhaun yhteydessä.

Keskustelimme myös sotilastapaturmalaista, jonka uudistus on valmisteilla ja tulossa eduskuntaan loppuvuonna, sekä vakuutusoikeuslaista, joka on nyt eduskunnan käsittelyssä (HE 104/2014). Olemme esittäneet lakivaliokunnalle, että vakuutusoikeuden ratkaisukäsittelyyn osallistuisi varusmiestä edustavana tahona joko Invalidiliiton tai oman yhdistyksemme nimeämä jäsen. Menettely olisi sama kuin sotilasvammalain mukaan käsiteltävissä asioissa on mukana Sotainvalidien Veljesliiton nimeämä edustaja.

Kannatamme yleistä asevelvollisuutta ja haluamme, että sillä on koko kansan tuki. Korvauksista taistelevien vammautuneiden ja heidän läheistensä tuki horjuvat heidän jäädessään yksin vammojensa kanssa.

http://jussiniinisto.fi/index.php/2015/01/asevelvollisena-vammautuneet/

0