Perinteinen eri toimijoiden yhteistyöpalaveri pidettiin Pääesikunnan tiloissa 30.9. 2016. Mukana oli edustus Pääesikunnasta, Valtiokonttorista, Puolustusministeriöstä, Varusmiesliitosta, Invalidiliitosta sekä meiltä.

Puolustusministeriön edustaja kertoi sotilastapaturmalain uudistuksen tilanteesta. Laki etenee osana
laajempaa lakikokonaisuutta. On vielä mahdollista saada laki voimaan vuoden 2017 alusta.

Pääesikunnan edustaja esitteli uutta ohjeistusta koskien vammautuneen/sairastuneen varusmiehen palveluksen keskeyttämiseen liittyvä toimenpiteitä. Tarkoituksena on varmistaa varusmiehen jatkohoito ja tieto ajoissa Valtiokonttoriin korvauksia varten. Mielestämme tarpeellinen ohjeistus, asia on ollut useissa tapaamisissa esillä.

Valtiokonttorin ylilääkäri esitteli tilastoja vammautumisista ja korvauksista. Korvaushakemuksia tulee vuosittain 1100-1500.
Muutoksenhakulautakunta muuttaa päätöksistä 10-11% varusmiehen eduksi ja vastaavasti hylkää 89-90% valituksista.

Helsingin Sanomat julkaisi 30.9.2016 mielipidekirjoituksemme sotilastapaturmalain hitaasta etenemisestä. Tästä linkistä pääset kirjoitukseen.

0