Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry 14.09.2020

Vuosikokouskutsu

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 29.9.2020 klo 14.00 Helsingissä, Invalidiliiton keskustoimistolla Mannerheimintie 107, käyntiosoite Nauvontie 8.
Lain (290/2020) väliaikaisista poikkeamista perusteella yhdistyksen hallitus edellyttää osallistumisesta ilmoittamista etukäteen Jan Johanssonille viimeistään perjantaina 25.9.2020, sähköpostitse jan.johansson@asevelvollisenavammautuneet.fi tai puhelimitse 0406732453.

Yhdistyksen hallitus on em. lain nojalla päättänyt, että vuosikokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.
Tätä osallistumistapaa hallitus suosittelee. Etäyhteydellä vuosikokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua Juha Penttiselle viimeistään perjantaina 25.9.2020, sähköpostitse juha.penttinen@helsinki.fi

Tervetuloa osallistumaan!
Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n hallitus.

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaus.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5 Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet. Vuonna 2019 liittymismaksu on ollut 0 euroa ja jäsenmaksu 15 euroa, Alle 31vuotiaiden vammautuneiden jäsenmaksu on ollut 0 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa.

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-8). Vuonna 2019 Ilkka Kouri pj, Eero Kuisma, Jorma Järveläinen, Juha Penttinen rah.hoit, Jyrki Laine vpj, Mikko Vaittinen, Esko Mattila, Sampo Kilpiäinen ja Jan Johansson sosiaalipäällikkö, sihteeri.

9 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Vuonna 2019 tilintarkastajana toimi KPMG Oy AB:n Mari Kaasalainen ja varatilintarkastajana KPMG-tilintarkastusyhteisö.

10 Päätetään hallituksen esittämästä sääntömuutoksesta.
Nykyiset säännöt eivät mahdollista vuosikokoukseen osallistumista etäyhteydellä vaan osallistuminen edellyttää jäsenen paikalla oloa.
Esitys: Yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen voi jäsen osallistua myös etänä ajan mukaisilla sähköisillä yhteysvälineillä ilmoittamalla osallistumisesta etukäteen hallituksen edellyttämällä tavalla.

11 Kokouksen päättäminen.

Vuosikokousmateriaalit: https://asevelvollisenavammautuneet.fi/2020/09/14/vuosikokousmateriaalia/

0