Oheinen teksti Invalidiliiton blogista https://www.invalidiliitto.fi/blogit/asevelvollisena-vammautuneista-tarvitaan-lisaa-tutkittua-tietoa

0