Vuosikokouskutsu

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 28.9.2021 klo 13.00 Helsingissä, Invalidiliiton keskustoimistolla Mannerheimintie 107, käyntiosoite Nauvontie 8.
Lain 375/2021 väliaikaisista poikkeamista perusteella yhdistyksen hallitus edellyttää osallistumisesta ilmoittamista etukäteen Jan Johanssonille viimeistään torstaina 23.9.2021, sähköpostitse jan.johansson@asevelvollisenavammautuneet.fi tai puhelimitse 0406732453.

Yhdistyksen hallitus on edellä mainitun lain nojalla päättänyt, että vuosikokoukseen voi osallistua myös Zoom -etäyhteydellä.
Tätä osallistumistapaa hallitus suosittelee. Etäyhteydellä vuosikokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua Juha Penttiselle viimeistään torstaina 23.9.2021.

Tervetuloa osallistumaan!
Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n hallitus.

Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry:n vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaus.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5 Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto.

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet. Vuonna 2020 liittymismaksu on ollut 0 euroa ja jäsenmaksu 15 euroa, Alle 31vuotiaiden vammautuneiden jäsenmaksu on ollut 0 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa.

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-8). Vuonna 2019 Ilkka Kouri pj, Eero Kuisma, Jorma Järveläinen, Juha Penttinen rah.hoit, Jyrki Laine vpj, Mikko Vaittinen, Esko Mattila, Sampo Kilpiäinen ja Jan Johansson sosiaalipäällikkö, sihteeri.

9 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Vuonna 2020 tilintarkastajana toimi KPMG Oy AB:n Mari Kaasalainen ja varatilintarkastajana KPMG-tilintarkastusyhteisö.

10 Päätetään Markku Rinteen kutsumisesta kunniajäseneksi.

11 Kokouksen päättäminen.

0