KKO kumosi vakuutusoikeuden päätöksen

Korkein Oikeus on päätöksessään 9.11. kumonnut vakuutusoikeuden, Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja valtiokonttorin päätökset yhdistyksemme jäsenen asiassa.  Valtiokonttori todettiin korvausvelvolliseksi varusmiehen suunnistusharjoituksessa sijoiltaan menneen polven vuoksi. Ilmeisesti kyse oli tapaturman käsitteen määrittelystä ja